Yazar Forumu

Kameri Tamlama Nedir? – Açıklamalar ve Örnekler

Kameri tamlama nedir? Bu makalede, kameri tamlamanın ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını öğreneceksiniz. Kameri tamlama, Türkçe dilbilgisinde önemli bir kavramdır ve cümlelerdeki nesne ve tamlama ilişkisini belirler. Detaylı açıklamalar ve örneklerle kameri tamlamanın nasıl kullanıldığını keşfedin.

Kameri tamlama nedir? Kameri tamlama, Türk dilbilgisinde isimlerin belirli bir sıra ve düzene göre birleşerek anlamını tamamlamasıdır. Türkçe dilbilgisinde önemli bir konu olan kameri tamlama, isimlerin birbirleriyle ilişkili olduğu ve anlam bütünlüğü sağladığı yapıları ifade eder. Kameri tamlamada, birinci unsur “tamlayan” olarak adlandırılırken, ikinci unsur “tamlayan”ın ne olduğunu belirtir. Bu yapı, Türkçe cümlelerin anlamını netleştirir ve daha anlaşılır hale getirir. Kameri tamlama, dilbilgisindeki temel kurallardan biridir ve Türkçe dilinin doğru kullanımı için önemlidir.

Kameri tamlama nedir? Kameri tamlama, bir cümlenin yüklemine bağlı olarak yapılan bir tamlamadır.
Bu tamlama türünde, tamlanan isim yüklemle anlam ilişkisi içerisindedir.
Kameri tamlama, Türkçe dilbilgisinde önemli bir yapıdır.
Kameri tamlama, bir cümlede tamlayan ve tamlanan arasında anlam ilişkisi kurar.
Kameri tamlama, cümledeki öğelerin birbirleriyle bağlantısını sağlar.
 • Kameri tamlama, dilbilgisinde önemli bir yapıdır.
 • Bu yapıda, tamlanan isim yüklemle anlam ilişkisi içerisindedir.
 • Türkçe dilinde kameri tamlama kullanımı oldukça yaygındır.
 • Kameri tamlama, cümledeki öğelerin anlam ilişkisini belirtir.
 • Bir cümlede kameri tamlama kullanarak daha anlamlı ve akıcı ifadeler oluşturulabilir.

Kameri Tamlama Nedir?

Kameri tamlama, Arapça kökenli bir dilbilgisi terimidir ve Türkçe’de “tamlayıcı sıfat” anlamına gelir. Kameri tamlama, bir isim cümlesinin tamamlayıcısı olarak kullanılan sıfat türünü ifade eder. Bu tür tamlamalar genellikle “olan, olanlar, olmayan” gibi fiilimsi sıfatlarla kurulur ve ismin niteliklerini belirtmek için kullanılır.

Kameri Tamlama Nedir? Kameri Tamlama Nasıl Oluşturulur? Kameri Tamlama Örnekleri
Kameri tamlama, bir ismin niteliğini belirtmek için kullanılan bir dil bilgisi kuralıdır. Kameri tamlama oluşturmak için isim ve sıfat arasına “ki” bağlacı getirilir. “Güzel kız”, “Mavi gözlü çocuk” gibi ifadeler kameri tamlama örnekleridir.
Kameri tamlama, isimleri daha ayrıntılı bir şekilde tanımlamak için kullanılır. Bu tamlama türünde sıfatlar isimlerin sonuna gelir ve aralarında bağlaç bulunmaz. “Uzun boylu adam”, “Akıllı öğrenci” gibi ifadeler kameri tamlama örnekleridir.

Kameri Tamlama Nasıl Oluşturulur?

Kameri tamlama oluşturmak için, ismin önüne gelen sıfatın cinsiyet, sayı ve durum açısından isme uyumlu olması gerekmektedir. Örneğin, “güzel ev” ifadesinde “güzel” sıfatı evin niteliğini belirtmek için kullanılmıştır.

Kameri Tamlama Nasıl Oluşturulur?

1. İlk olarak,

  etiketi ile bir sırasız liste oluşturulur:

  • Kameri tamlama, Türkçe dilbilgisinde isim tamlaması türlerinden biridir.
  • Kameri tamlamada, tamlanan isim cümlede tamlanan ile tamlayan arasında iyelik ilişkisi bulunur.
  • Kameri tamlama genellikle “ki” takısı kullanılarak oluşturulur.

  2. İkinci olarak, bir başka

   etiketi ile kameri tamlamanın örneklerini vermek için bir liste oluşturulur:

   • Anne kişi tamlaması: annenin çantası
   • Baba kişi tamlaması: babanın arabası
   • Öğretmen kişi tamlaması: öğretmenin kalemi

   3. Son olarak, bir başka

    etiketi ile kameri tamlamanın kullanım alanlarını belirtmek için bir liste oluşturulur:

    • Kameri tamlama, Türkçe dilbilgisinde yazılı ve sözlü metinlerde sıklıkla kullanılır.
    • Özellikle edebi metinlerde, şiirlerde ve gazetelerde sıkça karşılaşılır.
    • Kameri tamlama, dilin zenginliğini ve ifade gücünü artıran bir dilbilgisi özelliğidir.

Kameri Tamlama Hangi Durumlarda Kullanılır?

Kameri tamlama, genellikle nesne niteliği taşıyan isimlerle kullanılır. Örneğin, “beyaz gömlek”, “uzun saç” gibi ifadelerde sıfatlar ismin niteliğini belirtmek için kullanılır.

 1. Numaralandırma gerektiren bir liste oluşturulması durumunda
 2. Sıralı bir şekilde adım adım yapılması gereken işlemlerin gösterilmesi durumunda
 3. Konuyla ilgili önemli noktaların belirtilmesi durumunda
 4. Bir rehber veya talimatın adımlar halinde sunulması durumunda
 5. Listedeki maddelerin öncelik sırasına göre gösterilmesi durumunda

Kameri Tamlama ile İlgili Örnekler Nelerdir?

Kameri tamlama ile ilgili örnekler şu şekilde verilebilir: “büyük ev”, “yeni araba”, “güzel çiçek”, “eski kitap” gibi ifadelerde sıfatlar isimleri tamamlamak için kullanılır.

Örnek 1: Örnek 2: Örnek 3:
Çay bardağındaki su Evdeki kitaplık Çocuğun elindeki oyuncak
Çay bardağı, suyun sahibi olan “su” kelimesini belirtir. Evdeki, kitaplığın nerede olduğunu belirtir. Çocuğun, oyuncakla ilişkisini belirtir.
Çay bardağı, suya ait olan “su” kelimesini belirtir. Evdeki, kitaplığın evde olduğunu belirtir. Çocuğun, oyuncakla oynadığını belirtir.

Kameri Tamlama Nasıl Ayırt Edilir?

Kameri tamlama, nesne niteliği taşıyan isimlerle kullanıldığı için, ismin cinsiyet, sayı ve durumuna uygun olarak sıfatın da değişmesi gerekmektedir. Örneğin, “uzun saç” ifadesinde “uzun” sıfatının “saç” kelimesine uyumlu hali kullanılırken, “uzun elbise” ifadesinde ise sıfatın “elbise” kelimesine uyumlu hali kullanılır.

Kameri tamlama, isim tamlamalarında sıfatın isimle cümlede birleşerek anlam taşıdığı bir tamlamadır.

Kameri Tamlama Neden Kullanılır?

Kameri tamlama, ismin niteliğini belirtmek ve daha açıklayıcı bir anlam oluşturmak için kullanılır. Bu şekilde, bir nesnenin özellikleri veya durumu hakkında daha fazla bilgi verilmiş olur.

Kameri tamlama, bir ismi başka bir isimle birleştirerek daha ayrıntılı ve belirgin bir anlam sağlamak için kullanılır.

Kameri Tamlama İle İlgili Kurallar Nelerdir?

Kameri tamlama kuralları, sıfatın isme uyumlu olması, cinsiyet, sayı ve durum açısından isme göre değişmesi gibi unsurları içerir. Ayrıca, sıfatın ismin önünde yer alması ve isimle birlikte anlam bütünlüğü oluşturması gerekmektedir.

Kameri Tamlama Nedir?

Kameri tamlama, Türkçede bir ismin diğer bir isimle tamamlanmasıdır. Bu tamamlama ilişkisi “kim”, “ne”, “hangi” gibi sorularla sorgulanabilir.

Kameri Tamlama Kuralları

1. Kameri tamlama yapılırken tamamlanan isim, tamamlayan isimden önce gelir. Örneğin: “mavi gözlü kız”.

2. Tamamlayan isim, tamamlanan isme uyum sağlar. Yani cinsiyet, sayı ve hâl gibi özellikler aynı olmalıdır. Örneğin: “uzun boylu erkek”.

3. Kameri tamlama yapılırken tamamlanan isim özel isimse, tamamlayan isim büyük harfle başlar. Örneğin: “İstanbul Üniversitesi öğrencisi”.

Kameri Tamlama Örnekleri

1. güzel kız

2. yüksek ses

3. kırmızı elma


Backlink AL Backlink Paketleri

Otobüs Bileti

Uçak Bileti